وضعیت سفید

دلم میخواس مثه صبای فیلم سر به مهر وبلاگ داشته باشم. اینجا فقط یه تیکه هایی از کارای حمید و هادی رو