بی حرفِ پیشْ

اصطلاحات را جدی بگیزید.

میگن حرف پیش نزنید یا قبل از جمله ای که در ان فرد میخواهد عملی را انجام دهد میگویند بی حرف پیش

و یا شنیده شده قبل هر جمله ای خیر گونه میگویند گوش شیطون کر.

بنده به خود مغرور شدم و فکر کردم اخر اسفند قشنگ. میتونم پامو دراز کنم و فیلم ببینم اما چاه توالت زد بالا و ای دل غافل که من بی سلیقگی کردم و اول فکرهایی که تو سرم بود نگفتم بی حرف پیش.

الان به شدت ناراحتم اگر مسیله زود حل بشم شاید خوشحال شم

/ 0 نظر / 33 بازدید